Knight OnLine Güncel Koxp - Koxp Yapımı- Programlama - USKoxp ...
Sitemize Üye Değilseniz Lütfen Üye Olunuz. Eğer Üye İseniz Giriş Yapınız... Sitemizdeki Linkleri Görebilmeniz ve Konulara Cevap Yazabilmek İçin İçin Üye Olmanız Gerekmektedir... 
AnasayfaTakvimAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Koxp Başlat Butonu Yapımı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ByLetsFeeL
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 161
Puanlar : 145791696
REP : 94
Kayıt tarihi : 02/02/10
Nerden : Nereyee...

MesajKonu: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Perş. Mart 04, 2010 4:51 pm

Selamün Aleyküm Arkadaşlar Burada Size Koxp Başlat Yapımı Kodlarını vericem.

Gerekenler :

2 Adet TextBox
1 Adet CommandButton
1 Adet Modüle


Kodları :

Text1'in Text'ini Knight Online Client yapın.
Command1'in Captionunu Başlat Yapın ve Kod Kısmına şunu yazın.

Kod:
LoadOffsets
If AttachKO = False Then
Unload Me
Exit Sub
OtoSND
KO_SND_FNC = Text2.Text
End If
KO_ADR_CHR = ReadLong(KO_PTR_CHR)
KO_ADR_DLG = ReadLong(KO_PTR_DLG)
PotionTimer = Now
Command1.Enabled = False
Text1.Enabled = False

Formun Üst Kısmına Bu Kodu Ekleyin. Oto SND_FNC için.

Kod:
Public Sub OtoSND()
Dim X As Long
Dim a As Long
ADDR_PKT = ReadLong(KO_PTR_PKT)
Select Case ReadByte(KO_SNDX)
Case &H16
X = 0
Case &H17
X = 1
Case &H14
X = 2
Case &H15
X = 3
Case &H12
X = 4
Case &H13
X = 5
Case &H10
X = 6
Case &H1E
X = 8
Case &H11
X = 7
Case &H1F
X = 9
Case Else
End
End Select

a = ReadLong(ADDR_PKT + &H40064 + (X * 4))

sHexString = a
lHexValue = CLng(sHexString)
Form1.Text2.Text = "&H" + Hex(lHexValue)
End Sub

Modülün İsmini Yeni Yapın. Kod Kısmına Bunu Yazın ( Bu Ana Modül herşeyde kullanıcaksınız )

Kod:
Option Explicit
Public keyboard As Long
Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
    nLength As Long
    lpSecurityDescriptor As Long
    bInheritHandle As Long
End Type
Private Const MEM_COMMIT = &H1000
Private Const MEM_RELEASE = &H8000&
Private Const PAGE_READWRITE = &H4&
Private Const INFINITE = &HFFFF
Public Const MAILSLOT_NO_MESSAGE  As Long = (-1)
Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long 'apidir bunu ekle modulde yukarıya
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Public Declare Function ReadProcessMem Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Public Declare Function WriteProcessMem Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Private Declare Function ReadFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As Long) As Long
Private Declare Function CreateMailslot Lib "kernel32" Alias "CreateMailslotA" (ByVal lpName As String, ByVal nMaxMessageSize As Long, ByVal lReadTimeout As Long, lpSecurityAttributes As Any) As Long
Private Declare Function GetMailslotInfo Lib "kernel32" (ByVal hMailSlot As Long, lpMaxMessageSize As Long, lpNextSize As Long, lpMessageCount As Long, lpReadTimeout As Long) As Long
Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Private Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwStackSize As Long, lpStartAddress As Long, lpParameter As Any, ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadID As Long) As Long
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function VirtualFreeEx Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpAddress As Any, ByVal dwSize As Long, ByVal dwFreeType As Long) As Long
Private Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As Long
Private Declare Function GetPrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function WritePrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpString As String, ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public Declare Function GetModuleInformation Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, lpmodinfo As MODULEINFO, ByVal cb As Long) As Long
Public Declare Function EnumProcessModules Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
Public Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
Public hexword As String
Private Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
Public Const SWP_NOMOVE = 2
Public Const SWP_NOSIZE = 1
Public Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Public Const HWND_TOPMOST = -1
Public Const HWND_NOTOPMOST = -2
Public Const LWA_COLORKEY = 1
Public Const LWA_ALPHA = 2
Public ko As Long
Public Const LWA_BOTH = 3
Public Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Public Const GWL_EXSTYLE = -20
Public Timer As Date
Public Diff As Long
Public UseOtocanPot
Public Hook
Public CurrentNation As String
Public class As String
Public UseTimed As Boolean
Public PotionTimer As Date
Public Char As Long
Public TimedTimer As Date
Public AttackTimer As Long
Public AttackDiff As Long
Public TargetTimer As Date
Public TargetDiff As Long
Public TimedDiff As Long
Public PotionDiff As Long
Public PublicWolf As Long
Public UseAutoWolf
Public UseOtomanapot
Public UseAutoAttack
Public UseManaSave
Public Started
Public HealPercent As Long
Public ManaPercent As Long
Public HealType As Long
Public ManaType As Long
Public AttackALL As String
Public mob As Long
Public SellAll As Long
Public BonusFilter As Long
Public MSName
Public MSHandle
Public UseSitAutoAttack
Public UseWallHack
Public durab As Long
Public UseLupineEyes
Public UseAutoSwift
Public UseAutoSell
Public UseAutoLoot
Public CurrentMobHP As Long
Public BoxID
Public itemID
Public AttackNow
Public SecondID
Public ThirdID
Public FourthID
Public FifthID
Public SixthID
Public BoxOpened
Public Exp As Long
Public outack
Public Looting
Public ChatTipi As String
Public RepairID As String
Public ItemSlot As String
Public RecvID As String
Public LastBoxID As Long
Public OpenNextBox As Boolean
Public LastRepair As Date
Public RepairDiff As Long
Public LootBuffer As String
'start declaring autoattack log
Public LastID
Public TargetID As Long
Public MaxEXP As Long
'stop declaring autoattack log
Public ChatTipi1 As Long
Public KO_RCVFNC As Long
Public KO_TITLE As String
Public KO_HANDLE As Long
Public KO_PID As Long
Public KO_PTR_CHR As Long
Public KO_PTR_CHR1 As Long
Public KO_PTR_DLG As Long
Public KO_PTR_PKT As Long
Public KO_SND_FNC As Long
Public KO_RECVHK As Long
Public KO_RCVHKB As Long
Public KO_ADR_CHR As Long
Public KO_ADR_DLG As Long
Public KO_OFF_RTM As Long
Public KO_OFF_NT As Long
Public KO_OFF_CLASS As Long
Public KO_OFF_SWIFT As Long
Public KO_OFF_HP As Long
Public KO_SNDX As Long
Public KO_OFF_MAXHP As Long
Public KO_OFF_MP As Long
Public KO_OFF_MAXMP As Long
Public KO_OFF_MOB As Long
Public KO_OFF_WH As Long
Public KO_OFF_SIT As Long
Public KO_OFF_LUP As Long
Public KO_OFF_LUP2 As Long
Public KO_OFF_Y As Long
Public KO_OFF_ID As Long
Public KO_OFF_HD As Long
Public KO_OFF_X As Long
Public KO_OFF_Z As Long
Public KO_OFF_SEL As Long
Public KO_OFF_LUPINE As Long
Public KO_OFF_EXP As Long
Public KO_OFF_MAXEXP As Long
Public KO_OFF_AP As Long
Public KO_OFF_GOLD As Long
Public nation As Long
Public KO_TITLE1 As String
Public DINPUT_Handle As Long
Public DINPUT_lpBaseOfDLL As Long
Public DINPUT_SizeOfImage As Long
Public DINPUT_EntryPoint As Long
Public DINPUT_KEYDMA As Long
Public DINPUT_K_1 As Long
Public DINPUT_K_2 As Long
Public DINPUT_K_3 As Long
Public DINPUT_K_4 As Long
Public DINPUT_K_5 As Long
Public DINPUT_K_6 As Long
Public DINPUT_K_7 As Long
Public DINPUT_K_8 As Long
Public DINPUT_K_Z As Long
Public DINPUT_K_C As Long
Public DINPUT_K_S As Long
Public DINPUT_K_R As Long
Public KO_CHR As Long
Public MP1 As Long
Public Type MODULEINFO
lpBaseOfDLL As Long
SizeOfImage As Long
EntryPoint As Long

End Type
' dll inject komutları
Public Function HookDI8() As Boolean
Dim Ret As Long
Dim lmodinfo As MODULEINFO
DINPUT_Handle = 0

DINPUT_Handle = FindModuleHandle("dinput8.dll")


Ret = GetModuleInformation(KO_HANDLE, DINPUT_Handle, lmodinfo, Len(lmodinfo))
If Ret <> 0 Then
With lmodinfo
DINPUT_EntryPoint = .EntryPoint
DINPUT_lpBaseOfDLL = .lpBaseOfDLL
DINPUT_SizeOfImage = .SizeOfImage
End With
Else
Exit Function
End If
SetupDInput
HookDI8 = True
End Function

Public Function FindModuleHandle(ModuleName As String) As Long
Dim hModules(1 To 256) As Long
Dim BytesReturned As Long
Dim ModuleNumber As Byte
Dim TotalModules As Byte
Dim FileName As String * 128
Dim ModName As String
EnumProcessModules KO_HANDLE, hModules(1), 1024, BytesReturned
TotalModules = BytesReturned / 4
For ModuleNumber = 1 To TotalModules
GetModuleFileNameExA KO_HANDLE, hModules(ModuleNumber), FileName, 128
ModName = Left(FileName, InStr(FileName, Chr(0)) - 1)
If UCase(Right(ModName, Len(ModuleName))) = UCase(ModuleName) Then
FindModuleHandle = hModules(ModuleNumber)
End If
Next
End Function

Sub SetupDInput()
DINPUT_KEYDMA = FindDInputKeyPtr
If DINPUT_KEYDMA <> 0 Then
DINPUT_K_1 = DINPUT_KEYDMA + 2
DINPUT_K_2 = DINPUT_KEYDMA + 3
DINPUT_K_3 = DINPUT_KEYDMA + 4
DINPUT_K_4 = DINPUT_KEYDMA + 5
DINPUT_K_5 = DINPUT_KEYDMA + 6
DINPUT_K_6 = DINPUT_KEYDMA + 7
DINPUT_K_7 = DINPUT_KEYDMA + 8
DINPUT_K_8 = DINPUT_KEYDMA + 9
DINPUT_K_Z = DINPUT_KEYDMA + 44
DINPUT_K_C = DINPUT_KEYDMA + 46
DINPUT_K_S = DINPUT_KEYDMA + 31
DINPUT_K_R = DINPUT_KEYDMA + 19
End If
End Sub

Function FindDInputKeyPtr() As Long
Dim pBytes() As Byte
Dim psize As Long
Dim X As Long
psize = DINPUT_SizeOfImage
ReDim pBytes(1 To psize)
ReadByteArray DINPUT_lpBaseOfDLL, pBytes, psize
For X = 1 To psize - 10
If pBytes(X) = &H57 And pBytes(X + 1) = &H6A And pBytes(X + 2) = &H40 And pBytes(X + 3) = &H33 And pBytes(X + 4) = &HC0 And pBytes(X + 5) = &H59 And pBytes(X + 6) = &HBF Then
FindDInputKeyPtr = Val("&H" & IIf(Len(Hex(pBytes(X + 10))) = 1, "0" & Hex(pBytes(X + 10)), Hex(pBytes(X + 10))) & IIf(Len(Hex(pBytes(X + 9))) = 1, "0" & Hex(pBytes(X + 9)), Hex(pBytes(X + 9))) & IIf(Len(Hex(pBytes(X + 8))) = 1, "0" & Hex(pBytes(X + 8)), Hex(pBytes(X + 8))) & IIf(Len(Hex(pBytes(X + 7))) = 1, "0" & Hex(pBytes(X + 7)), Hex(pBytes(X + 7))))
Exit For
End If
Next
End Function
' Buraya ben yolla yazdım sizde istediğinizi yaza bilir siniz.
'ama prejedeki Bütün Yolla yazan yerleri değiştirmelisiniz.
Function yolla(pKey As String) As Long
pKey = Strings.UCase(pKey)
Select Case pKey
Case "S"
yolla = DINPUT_K_S
Case "Z"
yolla = DINPUT_K_Z
Case "1"
yolla = DINPUT_K_1
Case "2"
yolla = DINPUT_K_2
Case "3"
yolla = DINPUT_K_3
Case "4"
yolla = DINPUT_K_4
Case "5"
yolla = DINPUT_K_5
Case "6"
yolla = DINPUT_K_6
Case "7"
yolla = DINPUT_K_7
Case "8"
yolla = DINPUT_K_8
Case "C"
yolla = DINPUT_K_C
Case "R"
yolla = DINPUT_K_R
End Select
End Function
Sub WriteByte(Addr As Long, pVal As Byte)
Dim pbw As Long
WriteProcessMem KO_HANDLE, Addr, pVal, 1, pbw
End Sub


' Buraya ben TUS yazdım sizde istediğinizi yaza bilir siniz.
'ama prejedeki Bütün TUS yazan yerleri değiştirmelisiniz.
Sub Tuş(pKey As Long, Optional pTimeMS As Long = 50)
WriteByte pKey, 128
f_Sleep pTimeMS, True
WriteByte pKey, 0
End Sub

Sub f_Sleep(pMS As Long, Optional pDoevents As Boolean = False)
Dim pTime As Long
pTime = GetTickCount
Do While pMS + pTime > GetTickCount
If pDoevents = True Then DoEvents
Loop
End Sub

Public Function ReadLong(Addr As Long) As Long 'read a 4 byte value
    Dim Value As Long
    ReadProcessMem KO_HANDLE, Addr, Value, 4, 0&
    ReadLong = Value
End Function

Public Function ReadFloat(Addr As Long) As Long 'read a float value
    Dim Value As Single
    ReadProcessMem KO_HANDLE, Addr, Value, 4, 0&
    ReadFloat = Value
End Function

Public Function WriteFloat(Addr As Long, Val As Single) 'write a float value
    WriteProcessMem KO_HANDLE, Addr, Val, 4, 0&
End Function

Public Function WriteLong(Addr As Long, Val As Long) ' write a 4 byte value
    WriteProcessMem KO_HANDLE, Addr, Val, 4, 0&
End Function

Public Function SetTopMostWindow(hWnd As Long, Topmost As Boolean) As Long
    If Topmost = True Then 'Make the window topmost
        SetTopMostWindow = SetWindowPos(hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
    Else
        SetTopMostWindow = SetWindowPos(hWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
        SetTopMostWindow = False
    End If
End Function

Public Function ReadIni(FileName As String, Section As String, Key As String) As String
Dim RetVal As String * 255, v As Long
v = GetPrivateProfileString(Section, Key, "", RetVal, 255, FileName)
ReadIni = Left(RetVal, v)
End Function

'writes an Ini string
Public Function WriteIni(FileName As String, Section As String, Key As String, Value As String)
WritePrivateProfileString Section, Key, Value, FileName
End Function
Public Function ConvHEX2ByteArray(pStr As String, pByte() As Byte)
Dim i As Long
Dim j As Long
ReDim pByte(1 To Len(pStr) / 2)

j = LBound(pByte) - 1
For i = 1 To Len(pStr) Step 2
    j = j + 1
    pByte(j) = CByte("&H" & Mid(pStr, i, 2))
Next
End Function

Public Function WriteByteArray(pAddy As Long, pmem() As Byte, psize As Long)
    WriteProcessMem KO_HANDLE, pAddy, pmem(LBound(pmem)), psize, 0&
End Function

'start packet handling
Function ExecuteRemoteCode(pCode() As Byte, Optional WaitExecution As Boolean = False) As Long
Dim FuncPtr As Long
Dim hThread As Long, ThreadID As Long, Ret As Long
Dim SE As SECURITY_ATTRIBUTES

SE.nLength = Len(SE)
SE.bInheritHandle = False

ExecuteRemoteCode = 0
FuncPtr = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
If FuncPtr <> 0 Then
    WriteByteArray FuncPtr, pCode, UBound(pCode) - LBound(pCode) + 1
 
  hThread = CreateRemoteThread(ByVal KO_HANDLE, SE, 0, ByVal FuncPtr, 0&, 0&, ThreadID)
  If hThread Then
      Ret = WaitForSingleObject(hThread, INFINITE)
      ExecuteRemoteCode = ThreadID
  End If
  CloseHandle hThread
  Ret = VirtualFreeEx(KO_HANDLE, FuncPtr, 0, MEM_RELEASE)
   
End If

End Function

Function SendPackets(pPacket() As Byte)
Dim BytesAddr As Long
Dim psize As Long
Dim pCode() As Byte
'60            PUSHAD
'A1 84898100    MOV EAX,DWORD PTR DS:[818984]
'8B0D 84898100  MOV ECX,DWORD PTR DS:[818984]
'68 dword(packet size)
'68 dword(BytesAddr) 'call packetsize
'BF C0184500    MOV EDI,_KnightO.004518C0 -> entry address
'FFD7
'61
'C3
'KO_PTR_PKT = &H818984 'packet function
'KO_SND_FNC = &H451B80 'entry adress
psize = UBound(pPacket) - LBound(pPacket) + 1
BytesAddr = VirtualAllocEx(KO_HANDLE, 0, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
If BytesAddr <> 0 Then
    WriteByteArray BytesAddr, pPacket, psize
    ConvHEX2ByteArray "60A1" & AlignDWORD(KO_PTR_PKT) & "8B0D" & AlignDWORD(KO_PTR_PKT) & "68" & AlignDWORD(psize) & "68" & AlignDWORD(BytesAddr) & "BF" & AlignDWORD(KO_SND_FNC) & "FFD761C3", pCode
    ExecuteRemoteCode pCode, True
End If
VirtualFreeEx KO_HANDLE, BytesAddr, 0, MEM_RELEASE&
End Function
':D alttaymıs zate:d
Function AlignDWORD(pParam As Long) As String
Dim HiW As Integer
Dim LoW As Integer

Dim HiBHiW As Byte
Dim HiBLoW As Byte

Dim LoBHiW As Byte
Dim LoBLoW As Byte

HiW = HiWord(pParam)
LoW = LoWord(pParam)

HiBHiW = HiByte(HiW)
HiBLoW = HiByte(LoW)

LoBHiW = LoByte(HiW)
LoBLoW = LoByte(LoW)

AlignDWORD = IIf(Len(Hex(LoBLoW)) = 1, "0" & Hex(LoBLoW), Hex(LoBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBLoW)) = 1, "0" & Hex(HiBLoW), Hex(HiBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(LoBHiW)) = 1, "0" & Hex(LoBHiW), Hex(LoBHiW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBHiW)) = 1, "0" & Hex(HiBHiW), Hex(HiBHiW))
End Function 'sansa bak 8 miş zate:D1:D
Function AlignDWORD8(pParam As Long) As String
Dim HiW As Integer
Dim LoW As Integer

Dim HiBHiW As Byte
Dim HiBLoW As Byte

Dim LoBHiW As Byte
Dim LoBLoW As Byte

HiW = HiWord(pParam)
LoW = LoWord(pParam)

HiBHiW = HiByte(HiW)
HiBLoW = HiByte(LoW)

LoBHiW = LoByte(HiW)
LoBLoW = LoByte(LoW)

AlignDWORD8 = IIf(Len(Hex(LoBLoW)) = 1, "0" & Hex(LoBLoW), Hex(LoBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBLoW)) = 1, "0" & Hex(HiBLoW), Hex(HiBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(LoBHiW)) = 1, "0" & Hex(LoBHiW), Hex(LoBHiW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBHiW)) = 1, "0" & Hex(HiBHiW), Hex(HiBHiW)) & _
        IIf(Len(Hex(LoBLoW)) = 1, "0" & Hex(LoBLoW), Hex(LoBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBLoW)) = 1, "0" & Hex(HiBLoW), Hex(HiBLoW)) & _
        IIf(Len(Hex(LoBHiW)) = 1, "0" & Hex(LoBHiW), Hex(LoBHiW)) & _
        IIf(Len(Hex(HiBHiW)) = 1, "0" & Hex(HiBHiW), Hex(HiBHiW))
End Function

Public Function HiByte(ByVal wParam As Integer) As Byte

    HiByte = (wParam And &HFF00&) \ (&H100)

End Function

Public Function LoByte(ByVal wParam As Integer) As Byte

LoByte = wParam And &HFF&

End Function

Function LoWord(DWord As Long) As Integer
  If DWord And &H8000& Then '
      LoWord = DWord Or &HFFFF0000
  Else
      LoWord = DWord And &HFFFF&
  End If
End Function

Function HiWord(DWord As Long) As Integer
  HiWord = (DWord And &HFFFF0000) \ &H10000
End FunctionPublic Function LogFile(sStr As String)
Open CurDir & "\Log.txt" For Append As #1
Print #1, ";==> " & Time & " " & sStr & " ;<=="
Close #1
End Function

Public Function AttachKO() As Boolean
Dim inject As Boolean
If FindWindow(vbNullString, KO_TITLE) Then
MSName = "\\.\mailslot\ByS0x" & Hex(GetTickCount)
GetWindowThreadProcessId FindWindow(vbNullString, KO_TITLE), KO_PID
KO_HANDLE = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, KO_PID)
If KO_HANDLE = 0 Then
MsgBox ("Cannot get handle from KO(" & KO_PID & ").")
AttachKO = False
End If
Hook = HookDI8 'HooKDI8 dinput8.dll değerini kontrol ettiriyoruz
If Hook = False Then 'eğer hook false ise
AttachKO = False 've attachko muzu false ediyoruz.
MsgBox "Dinput8.dll Yüklenemiyor.Koxpun Bulundupu Klasöre Dinput8.dll atiniz.", vbDefaultButton2, "Dikkat"
End If
MSHandle = EstablishMailSlot(MSName) 'mail slotumuzu açıyoruz
If MSHandle = 0 Then End 'eğer MSHandle eşitse sıfır a demekki mesaj gelmiyor Ko dan sonlandır diyoruz.
If KO_PID = 0 Then End 'Ko nun pid değeride 0 a eşitse gene sonlandırıyoruz programımızı
 'Evet işte burası çok önemli mail slotu için ko nun exe sinde bazı değişiklik yapıyor
 'MsgBox (KO_PID)
'prevent iexplore to be launched on exit
'Dim pBytess() As Byte
'00670A23    E9 09010000    JMP KnightOn.00670B31
'00670A28    90            NOP
'ConvHEX2ByteArray "E90901000090", pBytess ' patch hackshield
'WriteByteArray &H670A23, pBytess, UBound(pBytess) - LBound(pBytess) + 1
AttachKO = True
Else
MsgBox "Programın Çalışabilmesi İçin Oyunda Olmanız Gerekir", vbDefaultButton1, "Dikkat"
End If
End Function

Public Function EstablishMailSlot(ByVal MailSlotName As String, Optional MaxMessageSize As Long = 0, Optional ReadTimeOut As Long = 50) As Long
EstablishMailSlot = CreateMailslot(MailSlotName, MaxMessageSize, ReadTimeOut, ByVal 0&)
End Function
Function LoadOffsets()
KO_TITLE = Form1.Text1.Text
KO_PTR_CHR = &HC06FC0
KO_PTR_DLG = &HC0729C
KO_PTR_PKT = &HC0727C
KO_RECVHK = &HC02C64
KO_RCVHKB = &HC06E34

KO_SNDX = &HBFC788
KO_OFF_CLASS = &H5D8
KO_OFF_ID = &H5B3
KO_OFF_SWIFT = &H62A
KO_OFF_NT = &H584
KO_OFF_HP = &H5E4
KO_OFF_MAXHP = &H5E0
KO_OFF_MP = &H9A8
KO_OFF_MAXMP = &H9A4
KO_OFF_SIT = &HAE6
KO_OFF_WH = &H598
KO_OFF_Y = &HBC
KO_OFF_X = &HB4
KO_OFF_Z = &HB8
KO_OFF_LUP = &HC84
KO_OFF_LUP2 = &HAF0
KO_OFF_EXP = &H948
KO_OFF_MAXEXP = &H940
KO_OFF_AP = &H988
KO_OFF_GOLD = &H810
KO_OFF_HD = &H514
KO_OFF_MOB = &H580
End Function


Sub Skill(skillid As String)

Dim ID As String
Dim ID1 As String
Dim ID2 As String
Dim IDs As Long
Dim skillid1
Dim skillid2
Dim skillid3
Dim skillhex As String
Dim skillid4 As String

skillhex = Hex(skillid)
skillid1 = Mid$(skillhex, 4, 6)
skillid2 = Mid$(skillhex, 2, 2)
skillid3 = Mid$(skillhex, 1, 1)

IDs = ReadLong(KO_ADR_CHR + KO_OFF_ID)
ID = AlignDWORD(IDs)
ID1 = Strings.Mid(ID, 3, 2)
ID2 = Strings.Mid(ID, 5, 2)
Dim pBytes(1 To 18) As Byte
pBytes(1) = &H31
pBytes(2) = &H3
pBytes(3) = "&H" & skillid1
pBytes(4) = "&H" & skillid2
pBytes(5) = "&H" & skillid3
pBytes(6) = &H0
pBytes(7) = "&H" & ID1
pBytes(8) = "&H" & ID2
pBytes(9) = "&H" & ID1
pBytes(10) = "&H" & ID2
pBytes(11) = &H0
pBytes(12) = &H0
pBytes(13) = &H0
pBytes(14) = &H0
pBytes(15) = &H0
pBytes(16) = &H0
pBytes(17) = &H0
pBytes(18) = &H0
SendPackets pBytes
PotionTimer = Now
End SubPrivate Function ReadMessage(MailMessage As String, MessagesLeft As Long)
Dim lBytesRead As Long
Dim lNextMsgSize As Long
Dim lpBuffer    As String
ReadMessage = False
Call GetMailslotInfo(MSHandle, ByVal 0&, lNextMsgSize, MessagesLeft, ByVal 0&)
If MessagesLeft > 0 And lNextMsgSize <> MAILSLOT_NO_MESSAGE Then
    lBytesRead = 0
    lpBuffer = String$(lNextMsgSize, Chr$(0))
    Call ReadFile(MSHandle, ByVal lpBuffer, Len(lpBuffer), lBytesRead, ByVal 0&)
    If lBytesRead <> 0 Then
        MailMessage = Left(lpBuffer, lBytesRead)
        ReadMessage = True
        Call GetMailslotInfo(MSHandle, ByVal 0&, lNextMsgSize, MessagesLeft, ByVal 0&)
    End If
End If
End Function
Sub ReadByteArray(Addr As Long, pmem() As Byte, psize As Long)
Dim Value As Byte
ReDim pmem(1 To psize) As Byte
ReadProcessMem KO_HANDLE, Addr, pmem(1), psize, 0&
End Sub
Private Function CheckForMessages(MessageCount As Long)
Dim lMsgCount    As Long
Dim lNextMsgSize As Long
CheckForMessages = False
GetMailslotInfo MSHandle, ByVal 0&, lNextMsgSize, lMsgCount, ByVal 0&
MessageCount = lMsgCount
CheckForMessages = True
End Function
Private Function HexString(EvalString As String) As String
Dim intStrLen As Integer
Dim intLoop As Integer
Dim strHex As String

EvalString = Trim(EvalString)
intStrLen = Len(EvalString)
For intLoop = 1 To intStrLen
strHex = strHex & Hex(Asc(Mid(EvalString, intLoop, 1)))
Next
hexword = strHex
End Function
Function ReadByte(pAddy As Long, Optional pHandle As Long) As Byte
    Dim Value As Byte
   
    If pHandle <> 0 Then
        ReadProcessMem pHandle, pAddy, Value, 1, 0&
    Else
        ReadProcessMem KO_HANDLE, pAddy, Value, 1, 0&
    End If
    ReadByte = Value

End Function


Bu Kadar Koxpumuzu Oyuna Bağlamış Olduk.
Örnek Source : [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
İstek olursa devam ederim.

_________________

ByLetsFeeL !! [ ByCeM ]
Hak EdiYoRSaM Bir TeŞeKKüR YeteR !!


İletişim [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://koxpworld.yetkin-forum.com
ekselans6767
Üye
Üye


Mesaj Sayısı : 1
Puanlar : 16227
REP : 1
Kayıt tarihi : 05/03/10

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Cuma Mart 05, 2010 11:53 pm

bro 2 text box yaptık birine kodu yazdık diğeri ne işe yarıyor :S timer var kodda timer eklemedik.Anlamadım ben işi?
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ByLetsFeeL
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 161
Puanlar : 145791696
REP : 94
Kayıt tarihi : 02/02/10
Nerden : Nereyee...

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   C.tesi Mart 06, 2010 11:31 am

Ona bişey eklemicen. Koxp oyuna girdiği zaman kendiliğinden ekliyor... Very Happy:D

_________________

ByLetsFeeL !! [ ByCeM ]
Hak EdiYoRSaM Bir TeŞeKKüR YeteR !!


İletişim [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://koxpworld.yetkin-forum.com
blackpbs
Üye
Üye


Mesaj Sayısı : 1
Puanlar : 16216
REP : 0
Kayıt tarihi : 07/03/10

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Salı Mart 09, 2010 11:37 pm

Formun Üst Kısmına Bu Kodu Ekleyin. Oto SND_FNC için.

üst ksıım neresi oluyo Razz
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
sabese
Üye
Üye


Mesaj Sayısı : 3
Puanlar : 16287
REP : 0
Kayıt tarihi : 22/02/10

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Perş. Mart 11, 2010 11:22 am

aynen formun üst kısmı dediğin yer neresi bende anlamadım
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ByLetsFeeL
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 161
Puanlar : 145791696
REP : 94
Kayıt tarihi : 02/02/10
Nerden : Nereyee...

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Perş. Mart 11, 2010 3:58 pm

Ya form un üzerine 2 kere tıkla Very Happy

Private Sub Form_Load ın üstüne yaz. xD

_________________

ByLetsFeeL !! [ ByCeM ]
Hak EdiYoRSaM Bir TeŞeKKüR YeteR !!


İletişim [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://koxpworld.yetkin-forum.com
sabese
Üye
Üye


Mesaj Sayısı : 3
Puanlar : 16287
REP : 0
Kayıt tarihi : 22/02/10

MesajKonu: Geri: Koxp Başlat Butonu Yapımı   Perş. Mart 11, 2010 6:43 pm

anlaşılan ben bu işi becemeyecem oraya yazınca da hata veriyor çalıştırınca
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Koxp Başlat Butonu Yapımı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Kart satarken bug yapılıomu ????

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Knight OnLine Güncel Koxp - Koxp Yapımı- Programlama - USKoxp ... :: Knight OnLine Koxp - TBL & Bug - Hile :: Koxp Yapımı - Programlama :: ByLetsFeeL - Özel Dersler-
Buraya geçin: